Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00-8:00 oraz 14:00-18:00.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. W bezpiecznym i miłym otoczeniu uczniowie Da Vinci mają stworzone warunki do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych.