Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Da Vinci w Kosowie

na rok szkolny 2023/2024

I. Spotkanie indywidualne rodziców kandydata z dyrektorem szkoły.

II. Rozmowa pedagoga z kandydatem do szkoły.

III. Dla Kandydatów do klas II-VIII organizujemy tydzień adaptacyjny w celu lepszego poznania przyszłego  ucznia. Dla dziecka jest to czas, w którym może poznać innych uczniów oraz zasady obowiązujące w naszej szkole.

IV. Umiejętności kandydata do klasy 1 - dziecko rozpoczynające naukę w naszej szkole powinno umieć:

  • przeliczać obiekty w zakresie 10

  • porównywać obiekty pod względem wielkości

  • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne (koło, prostokąt, trójkąt, kwadrat)

  • wymieniać i rozróżniać dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku

  • słuchać np. bajki a następnie wypowiadać się na temat budując proste zdania

  • powtarzać proste rymowanki, wierszyki

  • dzielić wyraz na sylaby

  • dysponować sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do nauki pisania

  • zgodnie uczestniczy w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych

  • wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe (samodzielne spożywanie posiłków, ubieranie się i korzystanie z toalety)