Ogranizacja

Organizacja pracy szkoły:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci czynna jest w godzinach 7:00-18:00,
 • Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 8:00
 • Przed lekcjami w godzinach 7.00 – 8.00 oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych do godziny 18.00 uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych.
 • Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go
  przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu odbioru ucznia
  przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Szkoła pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
 • W Szkole obowiązuje noszenie jednolitego stroju - mundurków.
 • Szkoła oferuje opiekę nad dziećmi podczas wakacji letnich (ostatnie 2 tygodnie sierpnia).