W ramach czesnego

W ramach czesnego proponujemy naszym uczniom:

- opiekę nad dzieckiem w godzinach 7:00- 18:00
- program edukacyjno-wychowawczy ujęty w planie zajęć obowiązkowych,
- języki angielski - 5 godzin tygodniowo,
- język niemiecki - 5 godzin tygodniowo,
- zajęcia basenowe - klasy I-VI (w ramach zajęć w-f),
- zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty - klasy VII-VIII,
- koła zainteresowań (dwa koła komputerowe w ramach projektu CMI, koło miłośników zwierząt, koło matematyczne),
- dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
- zajęcia specjalistyczne.