Oferta

Oferta

Aby sprostać wymaganiom rodziców i potrzebom uczniów, w ramach czesnego nasza Szkoła oferuje :

 • realizację programu zatwierdzonego przez MEN
 • realizację programu nauczania języka  angielskiego w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo,
 • realizację programu nauczania języka  niemieckiego w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo,
 • zajęcia wychowania fizycznego w formie basenu i zajęć sportowych w na hali w Kajetanach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • opiekę psychologa.

A ponadto:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • kameralne klasy do 14 uczniów,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia oraz stworzenie warunków do jego wszechstronnego rozwoju,
 • projekty przedmiotowe i naukowe,
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 7:00-18:00,
 • organizację wakacji w Da Vinci,
 • opiekę psychologa, logopedy, pedagoga.

Dodatkowo płatne:

 • Zajęcia dodatkowe: kung- fu, gimnastyka korekcyjna, akrobatyka i karate.
 • Transport Busem "Da Vinci".