Języki obce

Oferta językowa naszej szkoły to obowiązkowa nauka dwóch języków nowożytnych po 5 godzin w tygodniu:

  • języka angielskiego,
  • języka niemieckiego.

Dodatkowo najlepsi uczniowie mają możliwość kształcenia kompetencji językowych na kołach zainteresowań przygotowujących do certyfikatów (język angielski i język niemiecki).

W ramach oferty kół zainteresowań prowadzimy naukę języka chińskiego - zajęcia są bardzo trudne i adresowane przede wszystkim do uczniów cudzoziemców uczących się w polskiej szkole.

Dla dzieci cudzoziemców oferujemy także wsparcie w postaci zajęć z zakresu nauki języka polskiego jako obcego. W tym obszarze prowadzimy stałą współpracę z Uniwersytetem Warszawskim.