Edukacja domowa

Czym jest edukacja domowa?

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Przedszkole, szkoła znajdują się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni,
  • inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać w decyzji etap edukacyjny. Nasza szkoła realizuje dwa poziomy edukacji domowej:

  • I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,
  • II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Plik do pobrania:

Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia

https://cloud6.edupage.org