Misja i wizja

 

Misja Szkoły:

Pragniemy stworzyć szkołę, która będzie dla wszystkich ważnym, przyjaznym i ciepłym miejscem do zdobywania wiedzy oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Dbamy o to, by szkoła Da Vinci była dla naszych uczniów solidnym fundamentem kolejnych etapów edukacji.

Wizja:

Nasz Absolwent:

 • jest doskonale przygotowany do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji,
 • samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych,
 • ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • zna języki obce, co umożliwia mu komunikację we współczesnym świecie,
 • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska,
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość,
 • ma poczucie odpowiedzialności,
 • potrafi planować swoją przyszłość,
 • zna i stosuje normy właściwego współżycia społecznego,
 • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i rozwój,
 • przejawia postawy proekologiczne i dba o otaczające go środowisko,
 • zna i pielęgnuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,
 • jest przygotowany do twórczego interpretowania otaczającego go świata,
 • szanuje odmienność kulturową.